Wiedzę o świecie można zdobyć tylko w świecie, nie w domu.


wiedzę-o-świecie-można-zdobyć-tylko-w-świecie-nie-w-domu
lord chesterfieldwiedzęświeciemożnazdobyćtylkoświecieniedomuwiedzę oo świecieświecie możnamożna zdobyćzdobyć tylkotylko ww świecienie ww domuwiedzę o świecieo świecie możnaświecie można zdobyćmożna zdobyć tylkozdobyć tylko wtylko w świecienie w domuwiedzę o świecie możnao świecie można zdobyćświecie można zdobyć tylkomożna zdobyć tylko wzdobyć tylko w świeciewiedzę o świecie można zdobyćo świecie można zdobyć tylkoświecie można zdobyć tylko wmożna zdobyć tylko w świecie

Wszystko w świecie można podrobić, nie można tylko podrobić prawdy: prawda podrobiona nie jest już prawdą.W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć.Najlepszym wykształceniem, jakie możemy zdobyć na tym świecie, jest to, które otrzymujemy, walcząc o utrzymanie się przy życiu.Żyjemy w świecie konieczności, a nie w świecie celowości.Wciąż chcę pisać lepiej. W dzisiejszym świecie spotykamy się z twórczością cenionych nieraz umysłów, zarażonych rozpaczą, relatywizmem, niewiarą, materializmem, postmodernizmem. Wiersz religijny może wydać się za słaby, zbyt zagłuszony. Ale nie dostrzegany odbiorca jest, odbiorca, który szuka nadziei, prawdy, autentyzmu i nie idzie za tym, co modne. W świecie niewiary próbuję mówić o wierze, w świecie bez nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości - o miłości.Dawniej pacyfista wyglądał na wariata w realnym świecie, dziś jest realistą w zwariowanym świecie.