Wiedza człowieka nie Jest w stanie przekroczyć granic Jego doświadczenia.


wiedza-człowieka-nie-jest-w-stanie-przekroczyć-granic-jego-doświadczenia
john lockewiedzaczłowiekaniejeststanieprzekroczyćgranicjegodoświadczeniawiedza człowiekaczłowieka nienie jestjest ww staniestanie przekroczyćprzekroczyć granicgranic jegojego doświadczeniawiedza człowieka nieczłowieka nie jestnie jest wjest w staniew stanie przekroczyćstanie przekroczyć granicprzekroczyć granic jegogranic jego doświadczeniawiedza człowieka nie jestczłowieka nie jest wnie jest w staniejest w stanie przekroczyćw stanie przekroczyć granicstanie przekroczyć granic jegoprzekroczyć granic jego doświadczeniawiedza człowieka nie jest wczłowieka nie jest w stanienie jest w stanie przekroczyćjest w stanie przekroczyć granicw stanie przekroczyć granic jegostanie przekroczyć granic jego doświadczenia

Mądrość człowieka jest wprost proporcjonalna nie do jego doświadczenia, ale do umiejętności doświadczenia. -George Bernard Shaw
mądrość-człowieka-jest-wprost-proporcjonalna-nie-do-jego-doświadczenia-ale-do-umiejętnoś-doświadczenia
Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia. Doświadczenie jest produktem rozumu. -Emanuel Kant
wszystka-wiedza-pochodzi-z-doświadczenia-doświadczenie-jest-produktem-rozumu
Żadna wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie. -John Locke
Żadna-wiedza-człowieka-nie-może-wyjść-poza-jego-doświadczenie
Spomiędzy dwóch ludzi, którzy nie mają doświadczenia Boga, ten, który przeczy Jego istnieniu, jest być może najbliżej Niego. -Simone Leslie
spomiędzy-dwóch-ludzi-którzy-nie-mają-doświadczenia-boga-ten-który-przeczy-jego-istnieniu-jest-być-może-najbliżej-niego
Zarówno problem wad, jak i wartości jest problemem granic wolności wewnętrznej człowieka. -Zofia Gerlach
zarówno-problem-wad-jak-i-wartoś-jest-problemem-granic-wolnoś-wewnętrznej-człowieka