Wiedza jest łaskawa - ochrania ludzi przed myśleniem.


wiedza-jest-łaskawa-ochrania-ludzi-przed-myśleniem
anatol francewiedzajestłaskawaochranialudziprzedmyśleniemwiedza jestjest łaskawałaskawaochraniaochrania ludziludzi przedprzed myśleniemwiedza jest łaskawajest łaskawaochrania ludziochrania ludzi przedludzi przed myśleniemwiedza jest łaskawaochrania ludzi przedochrania ludzi przed myśleniemochrania ludzi przed myśleniem

Wie­dza jest łas­ka­wa - ochra­nia ludzi przed myśleniem.Posiadanie choćby jednego wypróbowanego przyjaciela ochrania nas przed ciemnością.Znam ludzi, którzy wiedzą, że nic nie wiedzą, ale nie są Sokratesami.Teraz wiem, co jest miłość; nie Wenus łaskawa spłodziła ją, lecz lwica na pustyni krwawa.Prawda myślenia jest odpowiedzialnością między myśleniem a przedmiotem.Wszechpotężna jest miłość, która wszystko tworzy, wszystko ochrania.