Wiedza jest łaskawa - ochrania ludzi przed myśleniem.


wiedza-jest-łaskawa-ochrania-ludzi-przed-myśleniem
anatol francewiedzajestłaskawaochranialudziprzedmyśleniemwiedza jestjest łaskawałaskawaochraniaochrania ludziludzi przedprzed myśleniemwiedza jest łaskawajest łaskawaochrania ludziochrania ludzi przedludzi przed myśleniemwiedza jest łaskawaochrania ludzi przedochrania ludzi przed myśleniemochrania ludzi przed myśleniem

Posiadanie choćby jednego wypróbowanego przyjaciela ochrania nas przed ciemnością. -Pam Brown
posiadanie-choćby-jednego-wypróbowanego-przyjaciela-ochrania-nas-przed-ciemnośą
Znam ludzi, którzy wiedzą, że nic nie wiedzą, ale nie są Sokratesami. -Anonim
znam-ludzi-którzy-wiedzą-że-nic-nie-wiedzą-ale-nie-są-sokratesami
Teraz wiem, co jest miłość; nie Wenus łaskawa spłodziła ją, lecz lwica na pustyni krwawa. -Szymon Zimorowic
teraz-wiem-co-jest-miłość-nie-wenus-łaskawa-spłodziła-ją-lecz-lwica-na-pustyni-krwawa
Prawda myślenia jest odpowiedzialnością między myśleniem a przedmiotem. -Tomasz z Akwinu
prawda-myślenia-jest-odpowiedzialnośą-między-myśleniem-a-przedmiotem
Wszechpotężna jest miłość, która wszystko tworzy, wszystko ochrania. -Johann Wolfgang Goethe
wszechpotężna-jest-miłość-która-wszystko-tworzy-wszystko-ochrania