Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają.


wiedza-jest-drugim-słońcem-dla-tych-którzy-ją-posiadają
heraklit z efezuwiedzajestdrugimsłońcemdlatychktórzyposiadająwiedza jestjest drugimdrugim słońcemsłońcem dladla tychktórzy jąją posiadająwiedza jest drugimjest drugim słońcemdrugim słońcem dlasłońcem dla tychktórzy ją posiadająwiedza jest drugim słońcemjest drugim słońcem dladrugim słońcem dla tychwiedza jest drugim słońcem dlajest drugim słońcem dla tych

Wie­dza jest dru­gim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. -Heraklit z Efezu
wie­dza-jest dru­gim-słońcem-dla-tych-którzy-ją posiadają
Życie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest ko­medią-dla-tych-którzy-pat­rzą-a tra­gedią-dla-tych-którzy-czują
Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest-komedią-dla-tych-którzy-patrzą-a-tragedią-dla-tych-którzy-czują
Świat jest komedią dla tych, którzy myślą i tragedią dla tych, którzy czują. -Horace Walpole
Świat-jest-komedią-dla-tych-którzy-myślą-i-tragedią-dla-tych-którzy-czują
Zdolność bystrej obserwacji jest nazywana cynizmem przez tych, którzy jej nie posiadają. -George Bernard Shaw
zdolność-bystrej-obserwacji-jest-nazywana-cynizmem-przez-tych-którzy-jej-nie-posiadają
Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie rozumieją. -Jeff Raskin
technologia-zdominowana-jest-przez-dwa-rodzaje-ludzi-tych-którzy-wiedzą-z-czym-nie-potrafią-sobie-poradzić-oraz-tych-którzy-potrafią