Wiedza jest lekarstwem duszy.


wiedza-jest-lekarstwem-duszy
filimon joanniswiedzajestlekarstwemduszywiedza jestjest lekarstwemlekarstwem duszywiedza jest lekarstwemjest lekarstwem duszywiedza jest lekarstwem duszy

Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo.Medycyna i gimnastyka leczą ciało. Lekarstwem dla chorej duszy jest tylko filozofia.Podobnie jak dla rzeźbiarza niezbędny jest kawał marmuru, tak dla duszy niezbędna jest wiedza.Wiedza jest potęgą: przede wszystkim wiedza o innych ludziach.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Działanie jest najlepszym lekarstwem na rozpacz.