Wiedza: Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.


wiedza-prawdziwa-wiedza-to-znajomość-przyczyn
franciszek baconwiedzaprawdziwawiedzatoznajomośćprzyczynprawdziwa wiedzaznajomość przyczynwiedza to znajomośćprawdziwa wiedza to znajomośćwiedza to znajomość przyczynprawdziwa wiedza to znajomość przyczyn

Prawdziwa wiedza - to znajomość przyczyn.Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.Znajomość savoir vivre'u to przeważnie wiedza o tym, jak powinni zachowywać się bliźni.Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic.Lekarze zapisują lekarstwa, o których niewiele wiedzą, na choroby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nic nie wiedzą.Oni nie wiedzą więcej niż zwyk­li ludzie, którzy na­wet nie wiedzą, że te­go nie wiedzą.