Wiek średni: siedzisz w domu w sobotni wieczór, dzwoni telefon, a ty masz nadzieję, że to nie do ciebie.


wiek-średni-siedzisz-w-domu-w-sobotni-wieczór-dzwoni-telefon-a-ty-masz-nadzieję-że-to-nie-do-ciebie
ogden nashwiekśrednisiedziszdomusobotniwieczórdzwonitelefontymasznadziejężetoniedociebiewiek średnisiedzisz ww domudomu ww sobotnisobotni wieczórdzwoni telefonty maszmasz nadziejęnie dodo ciebiesiedzisz w domuw domu wdomu w sobotniw sobotni wieczóra ty maszty masz nadziejęże to nienie do ciebiesiedzisz w domu ww domu w sobotnidomu w sobotni wieczóra ty masz nadziejęże to nie dosiedzisz w domu w sobotniw domu w sobotni wieczórże to nie do ciebie

To jak cię od­bierają, za­leży od te­go, kto dzwoni. głuchy telefon.- Skąd masz te blizny? - Walczyłam. - Z kim? - Ze sobą. .............................. Kiedy masz ja­kikol­wiek prob­lem sięgasz po żyletkę. Spróbu­jesz raz - nie ma już dla Ciebie ra­tun­ku. Wte­dy two­je życie się kom­pli­kuje, na­biera zmian. Jes­teś go­towy żyć w ciągłym kłamstwie? Jes­teś go­towy oszu­kiwać najbliższych? Pat­rzeć na siebie z obrzydzeniem? Płakać co wieczór? Po­paść w autoag­resję, a na­wet w depresję? Jeżeli tak to dro­ga wolna...Gdy siedzisz spokojnie w domu, marzysz o przygodzie. Gdy jednak spotka cię przygoda, przeważnie marzysz o tym, aby siedzieć w domu.Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie.Bo­li by­cie tą, która szu­ka cie przez telefon I bo­li by­cie tą, która żeg­lu­je w poszu­kiwa­niu miłości Bo­li mnie ogląda­nie, że spoj­rze­nia upadają I ro­bi się wieczór i nie wiem Może później wrócisz mnie zobaczyć...Mąż to taka osoba, która dzwoni do ciebie z biura, aby zapytać, jaki jest numer jego samochodu.