Wiek dojrzały: wiek, w którym jeszcze ciągle jesteśmy młodzi, ale już ze znacznie większym wysiłkiem.


wiek-dojrzały-wiek-w-którym-jeszcze-ągle-jesteśmy-młodzi-ale-już-ze-znacznie-większym-wysiłkiem
janina ipohorskawiekdojrzaływiekktórymjeszczeciąglejesteśmymłodzialejużzeznaczniewiększymwysiłkiemwiek dojrzaływ którymktórym jeszczejeszcze ciągleciągle jesteśmyjesteśmy młodziale jużjuż zeze znacznieznacznie większymwiększym wysiłkiemw którym jeszczektórym jeszcze ciąglejeszcze ciągle jesteśmyciągle jesteśmy młodziale już zejuż ze znacznieze znacznie większymznacznie większym wysiłkiemw którym jeszcze ciąglektórym jeszcze ciągle jesteśmyjeszcze ciągle jesteśmy młodziale już ze znaczniejuż ze znacznie większymze znacznie większym wysiłkiemw którym jeszcze ciągle jesteśmyktórym jeszcze ciągle jesteśmy młodziale już ze znacznie większymjuż ze znacznie większym wysiłkiem

Wiek dojrzały: wiek, w którym ciągle jeszcze jesteśmy młodzi, ale już ze znacznie większym wysiłkiem.Gdziekol­wiek jes­teś i co­kol­wiek ro­bisz ciesz się tym, bo to może się już nie powtórzyć.Kto nie ma ser­ca na swój wiek, te­mu się wiek we zna­ki daje.Kto nie ma serca na swój wiek, temu się wiek we znaki daje.Ja­kakol­wiek by ona była, w ja­kiekol­wiek sza­ty by ją ub­ra­no, to jest zaw­sze matka.Faszyzm jest religią; XX wiek będzie znany w dziejach jako wiek faszyzmu. - wypowiedź po dojściu Hitlera do władzy.