Wiek przynosi zmarszczki na twarzy, ale utrata entuzjazmu żłobi je w duszy.


wiek-przynosi-zmarszczki-na-twarzy-ale-utrata-entuzjazmu-żłobi-w-duszy
samuel ullmanwiekprzynosizmarszczkinatwarzyaleutrataentuzjazmużłobiduszywiek przynosiprzynosi zmarszczkizmarszczki nana twarzyale utratautrata entuzjazmuentuzjazmu żłobiżłobi jew duszywiek przynosi zmarszczkiprzynosi zmarszczki nazmarszczki na twarzyale utrata entuzjazmuutrata entuzjazmu żłobientuzjazmu żłobi jeżłobi je wje w duszywiek przynosi zmarszczki naprzynosi zmarszczki na twarzyale utrata entuzjazmu żłobiutrata entuzjazmu żłobi jeentuzjazmu żłobi je wżłobi je w duszywiek przynosi zmarszczki na twarzyale utrata entuzjazmu żłobi jeutrata entuzjazmu żłobi je wentuzjazmu żłobi je w duszy

Wiek powoduje zmarszczki na ciele. Poddawanie się – na duszyZmarszczki na twarzy są to niby trotoary, które niegdyś wdziki wydeptały.Utrata kogoś kogo kochamy jest jak utrata ręki, albo nogi: czas może zaleczyć ranę, ale strata jest bezpowrotna.Bóg jest nieuprzejmy: zmarszczki skoncentrował na twarzy, chociaż gdzie indziej też byłoby dla nich dość miejsca.Kobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło... i jeszcze przynosi nadzieję.Wiek dojrzały: wiek, w którym jeszcze ciągle jesteśmy młodzi, ale już ze znacznie większym wysiłkiem.