Wiel­kość to cecha ludzi nis­kiego wzrostu 


wiel­kość-to cecha-ludzi-nis­kiego-wzrostu 
dr tawian stambuławiel­kośćto cechaludzinis­kiegowzrostu wiel­kość to cechato cecha ludziludzi nis­kiegonis­kiego wzrostu wiel­kość to cecha ludzito cecha ludzi nis­kiegoludzi nis­kiego wzrostu wiel­kość to cecha ludzi nis­kiegoto cecha ludzi nis­kiego wzrostu wiel­kość to cecha ludzi nis­kiego wzrostu 

Naród, który nie wie­rzy w wiel­kość i nie chce ludzi wiel­kich, kończy się. Trze­ba wie­rzyć w swą wiel­kość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński
naród-który-nie wie­rzy-w wiel­kość-i nie chce-ludzi-wiel­kich-kończy-ę-trze­ba wie­rzyć-w swą-wiel­kość-i pragnąć-jej
Już sa­mo dążenie do wiel­kiego ce­lu jest prze­jawem wiel­kiego męstwa. -Aleksander Wielki
już-­mo-dążenie-do wiel­kiego-­lu-jest prze­jawem-wiel­kiego-męstwa
Wiel­kość człowieka mie­rzy­my wiel­kością wolności. -Yannis Ritsos
wiel­kość-człowieka-mie­rzy­my-wiel­kośą-wolnoś
Z dro­biazgów życiowych wy­kona­nych wiel­kim ser­cem pow­sta­je wiel­kość człowieka. -Stefan Wyszyński
z dro­biazgów-życiowych-wy­kona­nych-wiel­kim-ser­cem-pow­sta­-wiel­kość-człowieka
Coś wiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości  -nasia
coś-wiel­kiego-przychodzi-bar­dzo-nies­podziewa­nie-w wiel­kiej-cichoś