Wielcy łotrowie sądzą małych.


wielcy-łotrowie-sądzą-łych
anonimwielcyłotrowiesądząmałychwielcy łotrowiełotrowie sądząsądzą małychwielcy łotrowie sądząłotrowie sądzą małychwielcy łotrowie sądzą małych

dla małych jes­teśmy wielcy.Wielkich ludzi od wszelkich spraw jest bardzo dużo, a Chrystus chce, aby wielcy ludzie byli od małych spraw - sam nas tego uczy.Prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas poczucie, że sami możemy stać się wielcyMężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą.Wielcy ludzie są dumni, mali zarozumiali.Wielcy duchem są jak chmury, gromadzą po to, by oddawać.