Wielcy ludzie i dobrzy ludzie to rzadko ci sami.


wielcy-ludzie-i-dobrzy-ludzie-to-rzadko-sami
anonimwielcyludziedobrzytorzadkosamiwielcy ludzieludzie ii dobrzydobrzy ludzierzadko cici samiwielcy ludzie iludzie i dobrzyi dobrzy ludzieludzie to rzadkorzadko ci samiwielcy ludzie i dobrzyludzie i dobrzy ludziedobrzy ludzie to rzadkoludzie to rzadko ciwielcy ludzie i dobrzy ludziei dobrzy ludzie to rzadkodobrzy ludzie to rzadko ciludzie to rzadko ci sami

Prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas poczucie, że sami możemy stać się wielcyLudzie nader rzadko potrafią być całkiem źli albo całkiem dobrzy.Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury.Dobrzy ludzie są dobrzy dlatego, że uzyskali wiedzę przez doznawanie porażek.Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje.W swej większości ludzie pragną być dobrzy, ale nie za dobrzy i nie zawsze.