Wielcy ludzie i dobrzy ludzie to rzadko ci sami.


wielcy-ludzie-i-dobrzy-ludzie-to-rzadko-sami
anonimwielcyludziedobrzytorzadkosamiwielcy ludzieludzie ii dobrzydobrzy ludzierzadko cici samiwielcy ludzie iludzie i dobrzyi dobrzy ludzieludzie to rzadkorzadko ci samiwielcy ludzie i dobrzyludzie i dobrzy ludziedobrzy ludzie to rzadkoludzie to rzadko ciwielcy ludzie i dobrzy ludziei dobrzy ludzie to rzadkodobrzy ludzie to rzadko ciludzie to rzadko ci sami

Prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas poczucie, że sami możemy stać się wielcy -Mark Twain
prawdziwie-wielcy-ludzie-wywołują-w-nas-poczucie-że-sami-możemy-stać-ę-wielcy
Ludzie nader rzadko potrafią być całkiem źli albo całkiem dobrzy. -Niccolo Machiavelli
ludzie-nader-rzadko-potrafią-być-całkiem-źli-albo-całkiem-dobrzy
Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury. -Demokryt
ludzie-stają-ę-dobrzy-przez-ćwiczenie-i-praktykowanie-dobroci-rzadko-zdarza-ę-człowiek-dobry-z-natury
Dobrzy ludzie są dobrzy dlatego, że uzyskali wiedzę przez doznawanie porażek. -William Saroyan
dobrzy-ludzie-są-dobrzy-dlatego-że-uzyskali-wiedzę-przez-doznawanie-porażek
Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje. -Samuel Coleridge
dobrzy-ludzie-są-mniej-dobrzy-a-źli-ludzie-są-mniej-źli-ż-to-ę-wydaje
W swej większości ludzie pragną być dobrzy, ale nie za dobrzy i nie zawsze. -George Orwell
w-swej-większoś-ludzie-pragną-być-dobrzy-ale-nie-za-dobrzy-i-nie-zawsze