Wiele agresywnych postaw kilkunastoletnich dziewcząt wynika z ich nieśmiałości.


wiele-agresywnych-postaw-kilkunastoletnich-dziewcząt-wynika-z-ich-nieśmiałoś
jean piagetwieleagresywnychpostawkilkunastoletnichdziewczątwynikaichnieśmiałościwiele agresywnychagresywnych postawpostaw kilkunastoletnichkilkunastoletnich dziewczątdziewcząt wynikawynika zz ichich nieśmiałościwiele agresywnych postawagresywnych postaw kilkunastoletnichpostaw kilkunastoletnich dziewczątkilkunastoletnich dziewcząt wynikadziewcząt wynika zwynika z ichz ich nieśmiałościwiele agresywnych postaw kilkunastoletnichagresywnych postaw kilkunastoletnich dziewczątpostaw kilkunastoletnich dziewcząt wynikakilkunastoletnich dziewcząt wynika zdziewcząt wynika z ichwynika z ich nieśmiałościwiele agresywnych postaw kilkunastoletnich dziewczątagresywnych postaw kilkunastoletnich dziewcząt wynikapostaw kilkunastoletnich dziewcząt wynika zkilkunastoletnich dziewcząt wynika z ichdziewcząt wynika z ich nieśmiałości

Jest tak wiele pięknych dziewcząt, i tak wiele zatruwających życie żon. -James Cagney
jest-tak-wiele-pięknych-dziewcząt-i-tak-wiele-zatruwających-życie-żon
Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to
dawnej-ludzie-wiedzieli-ło-ale-to-ło-poruszało-do-głębi-ich-serca-dzisiaj-ludzie-wiedzą-wiele-ale-to-wiele-porusza-ich-tylko-powierzchownie-i
Och, kobiety, trzeba im wiele wybaczać, bo wiele - i wielu - kochają. Ich nienawiść to - w rzeczy samej - miłość wywrócona na lewą stronę. -Heinrich Heine
och-kobiety-trzeba-im-wiele-wybaczać-bo-wiele-i-wielu-kochają-ich-nienawiść-to-w-rzeczy-samej-miłość-wywrócona-na-lewą-stronę
Nieufność jest formą nieśmiałości. -Paul Claudel
nieufność-jest-formą-nieśmiałoś