Wiele bezcennych rzeczy można kupić.


wiele-bezcennych-rzeczy-można-kupić
marie von ebner - eschenbachwielebezcennychrzeczymożnakupićwiele bezcennychbezcennych rzeczyrzeczy możnamożna kupićwiele bezcennych rzeczybezcennych rzeczy możnarzeczy można kupićwiele bezcennych rzeczy możnabezcennych rzeczy można kupićwiele bezcennych rzeczy można kupić

Za pieniądze można kupić wiele rzeczy - dobrych i złych. Ale wszystkie pieniądze świata nie wystarczyłyby, aby kupić przyjaciela lub zrekompensować jego utratę.Dobrze jest mieć pieniądze i rzeczy, które można za nie kupić, ale również dobrze jest od czasu do czasu upewnić się, czy nie zgubiliśmy rzeczy, których nie da się kupić za pieniądze.Uprzejmość tak mało kosztuje, a tak wiele można za nią kupić.Wszystko jest poezją, ale pieniądz nie jest poezją. Ale też pieniądz jest niczym, sam z siebie immanentnie nie istnieje, został wymyślony, jest niczym, choć w tym świecie do tego doszło, że pieniądz jest wszystkim, wszystko można kupić, najgenialniejsze dzieła sztuki, ludzi nawet można kupić, oczywiście tych sprzedajnych, ale poezji się nie kupi.Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16.To, czego sobie wyobrazić nie można, można sobie często kupić.