Wiele jest rzeczy godnych podziwu, ale nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek.


wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-ale-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
sofokleswielejestrzeczygodnychpodziwualenicniezasługujenauwielbieniewiększeniżczłowiekwiele jestjest rzeczyrzeczy godnychgodnych podziwuale nicnic nienie zasługujezasługuje nana uwielbienieuwielbienie większewiększe niżniż człowiekwiele jest rzeczyjest rzeczy godnychrzeczy godnych podziwuale nic nienic nie zasługujenie zasługuje nazasługuje na uwielbieniena uwielbienie większeuwielbienie większe niżwiększe niż człowiekwiele jest rzeczy godnychjest rzeczy godnych podziwuale nic nie zasługujenic nie zasługuje nanie zasługuje na uwielbieniezasługuje na uwielbienie większena uwielbienie większe niżuwielbienie większe niż człowiekwiele jest rzeczy godnych podziwuale nic nie zasługuje nanic nie zasługuje na uwielbienienie zasługuje na uwielbienie większezasługuje na uwielbienie większe niżna uwielbienie większe niż człowiek

Wiele jest rzeczy godnych podziwu, lecz nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles
wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-lecz-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie. -Robert Ardey
jest-możliwe-że-życie-jest-o-wiele-większe-ż-my-jednak-równie-dobrze-my-możemy-być-o-wiele-więksi-ż-życie
Wykształcenie tworzy masy ludzi, którzy potrafią wprawdzie czytać, ale nie są w stanie wybrać rzeczy godnych przeczytania. -George Travelyan
wykształcenie-tworzy-masy-ludzi-którzy-potrafią-wprawdzie-czytać-ale-nie-są-w-stanie-wybrać-rzeczy-godnych-przeczytania
Wesoły człowiek więcej głupstw popełnia niż ponury, ale ten za to większe. -Karol Juliusz Weber
wesoły-człowiek-więcej-głupstw-popełnia-ż-ponury-ale-ten-za-to-większe
W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę. -Albert Camus
w-ludziach-więcej-rzeczy-zasługuje-na-podziw-ż-na-pogardę
W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę -Albert Camus
w-ludziach-więcej-rzeczy-zasługuje-na-podziw-ż-na-pogardę