Wiele jest rzeczy godnych podziwu, lecz nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek.


wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-lecz-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
sofokleswielejestrzeczygodnychpodziwulecznicniezasługujenauwielbieniewiększeniżczłowiekwiele jestjest rzeczyrzeczy godnychgodnych podziwulecz nicnic nienie zasługujezasługuje nana uwielbienieuwielbienie większewiększe niżniż człowiekwiele jest rzeczyjest rzeczy godnychrzeczy godnych podziwulecz nic nienic nie zasługujenie zasługuje nazasługuje na uwielbieniena uwielbienie większeuwielbienie większe niżwiększe niż człowiekwiele jest rzeczy godnychjest rzeczy godnych podziwulecz nic nie zasługujenic nie zasługuje nanie zasługuje na uwielbieniezasługuje na uwielbienie większena uwielbienie większe niżuwielbienie większe niż człowiekwiele jest rzeczy godnych podziwulecz nic nie zasługuje nanic nie zasługuje na uwielbienienie zasługuje na uwielbienie większezasługuje na uwielbienie większe niżna uwielbienie większe niż człowiek

Wiele jest rzeczy godnych podziwu, ale nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles
wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-ale-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie. -Robert Ardey
jest-możliwe-że-życie-jest-o-wiele-większe-ż-my-jednak-równie-dobrze-my-możemy-być-o-wiele-więksi-ż-życie
W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę. -Albert Camus
w-ludziach-więcej-rzeczy-zasługuje-na-podziw-ż-na-pogardę
W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę -Albert Camus
w-ludziach-więcej-rzeczy-zasługuje-na-podziw-ż-na-pogardę
Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16. -Biblia
jeśli-zdaje-ę-że-wiele-umiesz-i-wiele-rozumiesz-wiedz-że-jest-wiele-więcej-rzeczy-których-nie-wiesz-1120-1216
Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać