Wiele kobiet nie miewa chimer - mają je nieustannie.


wiele-kobiet-nie-miewa-chimer-mają-nieustannie
zdzisław bocheńskiwielekobietniemiewachimermająnieustanniewiele kobietkobiet nienie miewamiewa chimerchimermająmają jeje nieustanniewiele kobiet niekobiet nie miewanie miewa chimermiewa chimermają jemają je nieustanniewiele kobiet nie miewakobiet nie miewa chimernie miewa chimermają je nieustanniewiele kobiet nie miewa chimerkobiet nie miewa chimer

Naj­piękniej­szą rzeczą pod słońcem i księżycem jest ludzka dusza. Zdu­miewają mnie małe cu­da dob­ro­ci, ja­kie wyświad­czają so­bie ludzie. Zdu­miewa mnie rozwój świado­mości, upar­te trwa­nie ro­zumu w ob­liczu przesądów i roz­paczy. Zdu­miewa mnie ludzka wytrwałość.Większość mężczyzn i kobiet zmuszona jest do odgrywania ról, do których nie mają żadnych kwalifikacji.Jest wiele kobiet pięknie zbudowanych z elementów prefabrykowanych.Tyle się rozprawia o umysłowości kobiet, o prawach kobiet, o równouprawnieniach kobiet: ciekawa jednak rzecz, co by nas to wszystko obchodziło, gdyby kobieta nie posiadała nic prócz umysłowości?Zbyt wiele jest kobiet, w których zawsze zwycięża cnota.Każdy z nas nieustannie wydawany jest na łup innych, na łup ludzkiej opinii, krytyki, sądu; jest nieustannie biczowany, oplwany, w jakiś sposób