Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie.


wiele-rzeczy-łych-stało-ę-wielkimi-tylko-dzięki-odpowiedniej-reklamie
mark twainwielerzeczymałychstałosięwielkimitylkodziękiodpowiedniejreklamiewiele rzeczyrzeczy małychmałych stałostało sięsię wielkimitylko dziękidzięki odpowiedniejodpowiedniej reklamiewiele rzeczy małychrzeczy małych stałomałych stało sięstało się wielkimitylko dzięki odpowiedniejdzięki odpowiedniej reklamiewiele rzeczy małych stałorzeczy małych stało sięmałych stało się wielkimitylko dzięki odpowiedniej reklamiewiele rzeczy małych stało sięrzeczy małych stało się wielkimi

Tłum krzyczy jednymi wielkimi ustami, ale je tysiącem małych.Wiado­mo, że nie pow­stało wiele dob­rych rzeczy, dla­tego że cze­kało się na lepsze.Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16.Zna­joma z pra­cy widząc mój wy­raz twarzy zapytała: - Co się stało? - Nic! - od­po­wie­działem, po chwi­li do­dając - Do­padła mnie rzeczy­wis­tość! - Rzeczy­wiście, jest to prob­lem gdy ma się głowę w chmurach! Nigdzie dobroć nie mówi do nas piękniej i dobitniej, niż w cichym świecie małych rzeczy. To wydaje się dziwne, ale jest łatwe do zrozumienia. Głos dobra mówi prawie zawsze cicho. I tylko w ciszy można dobrze zrozumieć ciche głosy.Trzeba tylko umieć powiedzieć sobie, że wiele rzeczy nie musi się mieć. I niech to nie będzie wyrzeczenie, ani rezygnacja, tylko akt woli, uwalniający nas od hegemonii przedmiotów, którymi obarczyła nas cywilizacja.