Wiele trzeba rozumu, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć prawdę, a kiedy ją zmilczeć; nie każdą prawdę zawsze można powiedzieć już to ze względu na nas, już to ze względu na innych.


wiele-trzeba-rozumu-żeby-wiedzieć-kiedy-powiedzieć-prawdę-a-kiedy-ją-zmilczeć-nie-każdą-prawdę-zawsze-można-powiedzieć-już-to-ze-wzglę-na
baltazar gracian y moraleswieletrzebarozumużebywiedziećkiedypowiedziećprawdęzmilczećniekażdąprawdęzawszemożnajużtozewzględunanasinnychwiele trzebatrzeba rozumużeby wiedziećkiedy powiedziećpowiedzieć prawdękiedy jąją zmilczećnie każdąkażdą prawdęprawdę zawszezawsze możnamożna powiedziećpowiedzieć jużze względuwzględu nana nasze względuwzględu nana innychwiele trzeba rozumukiedy powiedzieć prawdęa kiedy jąkiedy ją zmilczećnie każdą prawdękażdą prawdę zawszeprawdę zawsze możnazawsze można powiedziećmożna powiedzieć jużjuż to zeze względu nawzględu na nasjuż to zeze względu nawzględu na innych

Kiedy słyszymy oczywistą prawdę, choćby po raz pierwszy, zawsze się nam zdaje, żeśmy ją już kiedyś słyszeli. -Feliks Chwalibóg
kiedy-słyszymy-oczywistą-prawdę-choćby-po-raz-pierwszy-zawsze-ę-nam-zdaje-żeśmy-ją-już-kiedyś-słyszeli
Najlepszą polityką zawsze jest powiedzieć prawdę (chyba, że jesteś wyjątkowo dobrym kłamcą). -Klapka Jerome Jerome
najlepszą-polityką-zawsze-jest-powiedzieć-prawdę-chyba-że-jesteś-wyjątkowo-dobrym-kłamcą
Chciałbym iść do raju ze względu na klimat, ale piekło musi być o wiele przyjemniejsze ze względu na towarzystwo. -Tristan Bernard
chciałbym-iść-do-raju-ze-wzglę-na-klimat-ale-piekło-musi-być-o-wiele-przyjemniejsze-ze-wzglę-na-towarzystwo
Bez względu na to czy usiłowania nasze będą lub nie uwieńczone skutkiem, powinniśmy tak żyć, abyśmy u kresu życia mogli sobie powiedzieć:
bez-wzglę-na-to-czy-usiłowania-nasze-będą-lub-nie-uwieńczone-skutkiem-powinniśmy-tak-żyć-abyśmy-u-kresu-życia-mogli-sobie-powiedzieć
Żaden mężczyzna nie jest na tyle zły, aby powiedzieć za swego życia prawdę o sobie. -George Bernard Shaw
Żaden-mężczyzna-nie-jest-na-tyle-zły-aby-powiedzieć-za-swego-życia-prawdę-o-sobie
Lubię znać prawdę, nawet jeśli jest bolesna, sama przyznasz, że lepiej wiedzieć o sobie całą prawdę. -John Steinbeck
lubię-znać-prawdę-nawet-śli-jest-bolesna-sama-przyznasz-że-lepiej-wiedzieć-o-sobie-całą-prawdę