Wiele złego powstaje na tej ziemi li tylko dlatego, że przesadza się w dobrym.


wiele-złego-powstaje-na-tej-ziemi-li-tylko-dlatego-że-przesadza-ę-w-dobrym
thornton niven wilderwielezłegopowstajenatejziemilitylkodlategożeprzesadzasiędobrymwiele złegozłego powstajepowstaje nana tejtej ziemiziemi lili tylkotylko dlategoże przesadzaprzesadza sięw dobrymwiele złego powstajezłego powstaje napowstaje na tejna tej ziemitej ziemi liziemi li tylkoli tylko dlategoże przesadza sięprzesadza się wsię w dobrymwiele złego powstaje nazłego powstaje na tejpowstaje na tej ziemina tej ziemi litej ziemi li tylkoziemi li tylko dlategoże przesadza się wprzesadza się w dobrymwiele złego powstaje na tejzłego powstaje na tej ziemipowstaje na tej ziemi lina tej ziemi li tylkotej ziemi li tylko dlategoże przesadza się w dobrym

Tracimy wiele godzin małżeńskiego szczęścia tylko dlatego, że inaczej rozumiemy słowa
tracimy-wiele-godzin-łżeńskiego-szczęścia-tylko-dlatego-że-inaczej-rozumiemy-słowa-chcę-iść-spać
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi. - homilia na Placu Zwycięstwa, czerwiec 1979 -Jan Paweł II
niech-zstąpi-duch-twój-i-odnowi-oblicze-ziemi-tej-ziemi-homilia-na-placu-zwycięstwa-czerwiec-1979
Niejeden walczy z przemocą nie dlatego, że jej nienawidzi, ale dlatego, że ją kocha. Tylko, że w najcenniejszej skrytce duszy sam jeden czuje się uprawniony do jej wywierania. -Maria Dąbrowska
niejeden-walczy-z-przemocą-nie-dlatego-że-jej-nienawidzi-ale-dlatego-że-ją-kocha-tylko-że-w-najcenniejszej-skrytce-duszy-sam-jeden-czuje-ę