Wiele zasad utonęło w fali alkoholu.


wiele-zasad-utonęło-w-fali-alkoholu
elżbieta graboszwielezasadutonęłofalialkoholuwiele zasadzasad utonęłoutonęło ww falifali alkoholuwiele zasad utonęłozasad utonęło wutonęło w faliw fali alkoholuwiele zasad utonęło wzasad utonęło w faliutonęło w fali alkoholuwiele zasad utonęło w falizasad utonęło w fali alkoholu

Więcej ludzi utonęło w kieliszku niż w morzu.Im większy bałwan, tym dłużej trzyma się fali.Dobra książka to rodzaj alkoholu - też idzie do głowy.Cza­sem różni­ca poglądów równa się su­mie wy­pite­go alkoholu.To re­guła, że ludzie pi­jani życiem trzeźwieją w miarę wy­pija­nia większej daw­ki alkoholu.Cza­sem pot­ra­fię płakać oglądając film ro­man­tyczny, ale tyl­ko po alkoholu...