Wielką oznaką miłości jest podporządkowanie się woli tego, kogo kochamy.


wielką-oznaką-miłoś-jest-podporządkowanie-ę-woli-tego-kogo-kochamy
molierwielkąoznakąmiłościjestpodporządkowaniesięwolitegokogokochamywielką oznakąoznaką miłościmiłości jestjest podporządkowaniepodporządkowanie sięsię woliwoli tegokogo kochamywielką oznaką miłościoznaką miłości jestmiłości jest podporządkowaniejest podporządkowanie siępodporządkowanie się wolisię woli tegowielką oznaką miłości jestoznaką miłości jest podporządkowaniemiłości jest podporządkowanie sięjest podporządkowanie się wolipodporządkowanie się woli tegowielką oznaką miłości jest podporządkowanieoznaką miłości jest podporządkowanie sięmiłości jest podporządkowanie się wolijest podporządkowanie się woli tego

Miłość jest w każdym z nas, ale ożywić ją może ten, kogo kochamy.Miłość jest czynnym zainteresowaniem się życiem i rozwojem tego, co kochamy.Słodyczą miłości jest to, że kogoś kochamy; że bardziej uszczęśliwia nas uczucie miłości, które przeżywamy, niż uczucie miłości, które wzbudzamy u innych.Utrata kogoś kogo kochamy jest jak utrata ręki, albo nogi: czas może zaleczyć ranę, ale strata jest bezpowrotna.Najbardziej pożałowania godnymi w miłości nie są ci, którzy się nieszczęśliwie zakochali, ale ci, którzy nie potrafią pozbyć się tego, kogo już nie kochają.Jest to w naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się skrzywdziło.