Wielką szkodę przynoszą głupcom ci, co ich chwalą.


wielką-szkodę-przynoszą-głupcom-co-ich-chwalą
demokrytwielkąszkodęprzynoszągłupcomcoichchwaląwielką szkodęszkodę przynosząprzynoszą głupcomgłupcom cico ichich chwaląwielką szkodę przynosząszkodę przynoszą głupcomprzynoszą głupcom cico ich chwaląwielką szkodę przynoszą głupcomszkodę przynoszą głupcom ciwielką szkodę przynoszą głupcom ci

Wielką szkodę przynoszą głupim ci, którzy ich chwalą.Małe kłam­stwa nieraz wielką szkodę czynią.W demokracji wolno głupcom głosować; w dyktaturze wolno głupcom rządzić.Kobiety tego mężczyznę starają się najbardziej zdobyć, którego inni chwalą, bo to pochlebia ich próżności.Są ludzie, którym ordery przynoszą zaszczyt i ludzie, którzy przynoszą zaszczyt orderom.Kobiety prowadzą z mężczyznami wojnę, w której ci mają tę wielką przewagę, że dziewczyny są po ich stronie.