Wielką sztuką nazywam sztukę, która zgodnie z hierarchią dzieła wciąga człowieka bez reszty.


wielką-sztuką-nazywam-sztukę-która-zgodnie-z-hierarchią-dzieła-wciąga-człowieka-bez-reszty
paul ambroise valerywielkąsztukąnazywamsztukęktórazgodniehierarchiądzieławciągaczłowiekabezresztywielką sztukąsztuką nazywamnazywam sztukęktóra zgodniezgodnie zz hierarchiąhierarchią dzieładzieła wciągawciąga człowiekaczłowieka bezbez resztywielką sztuką nazywamsztuką nazywam sztukęktóra zgodnie zzgodnie z hierarchiąz hierarchią dziełahierarchią dzieła wciągadzieła wciąga człowiekawciąga człowieka bezczłowieka bez resztywielką sztuką nazywam sztukęktóra zgodnie z hierarchiązgodnie z hierarchią dziełaz hierarchią dzieła wciągahierarchią dzieła wciąga człowiekadzieła wciąga człowieka bezwciąga człowieka bez resztyktóra zgodnie z hierarchią dziełazgodnie z hierarchią dzieła wciągaz hierarchią dzieła wciąga człowiekahierarchią dzieła wciąga człowieka bezdzieła wciąga człowieka bez reszty

Ja tego, proszę pana, nie nazywam Konstytucją, ja to nazywam konstytutą. I wymyśliłem to słowo, bo ono najbliższe jest do prostituty.Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem.Miłość jest sztuką; nie ma nic ważniejszego na świecie, niż posiąść tę sztukę.Jestem wrogiem baletu, który uważam za fałszywą i niedorzeczną sztukę - właściwie już nie sztukę.Filmy mówione? Możecie napisać, że ich nie cierpię. One zniweczą najstarszą sztukę świata, sztukę pantomimy. One unicestwią wielkie piękno milczenia.To wielka sztuka pisać tak jak trzeba, nie wiedząc o tym.