Wielką trudność dla intelektualisty stanowi oddzielenie rzeczy ważnych od nieważnych.


wielką-trudność-dla-intelektualisty-stanowi-oddzielenie-rzeczy-ważnych-od-nieważnych
john grierwielkątrudnośćdlaintelektualistystanowioddzielenierzeczyważnychodnieważnychwielką trudnośćtrudność dladla intelektualistyintelektualisty stanowistanowi oddzielenieoddzielenie rzeczyrzeczy ważnychważnych odod nieważnychwielką trudność dlatrudność dla intelektualistydla intelektualisty stanowiintelektualisty stanowi oddzieleniestanowi oddzielenie rzeczyoddzielenie rzeczy ważnychrzeczy ważnych odważnych od nieważnychwielką trudność dla intelektualistytrudność dla intelektualisty stanowidla intelektualisty stanowi oddzielenieintelektualisty stanowi oddzielenie rzeczystanowi oddzielenie rzeczy ważnychoddzielenie rzeczy ważnych odrzeczy ważnych od nieważnychwielką trudność dla intelektualisty stanowitrudność dla intelektualisty stanowi oddzieleniedla intelektualisty stanowi oddzielenie rzeczyintelektualisty stanowi oddzielenie rzeczy ważnychstanowi oddzielenie rzeczy ważnych ododdzielenie rzeczy ważnych od nieważnych

O ile kobieta może być niezdolną do przypomnienia sobie rzeczy ważnych, o tyle pamiętać będzie przez cale życie rzeczy, które są ważne dla jej uczuć.Prze­mil­cza­nie rzeczy ważnych to hołd dla ich ważności.Jestem Misiem o Bardzo Małym Rozumku i długie słowa sprawiają mi wielką trudność.Wszys­cy na­zywają siebie Wiele jest na świecie rzeczy dla nas ważnych, lecz jak często nie dos­trze­gamy tych naj­ważniej­szych, które są przed naszym nosem.Cza­sami re­zyg­nu­jemy z rzeczy i ludzi dla nas ważnych, w imię...sa­mi na­wet nie wiemy cze­go. Myśli­my, że tak będzie dla nas le­piej jed­nak po­zos­ta­je tęskno­ta i wątpli­wości czy postąpi­liśmy słusznie czy sta­nie się to jed­nym z naj­większych błędów.