Wielka literatura, nawet gdy żywi się złym, wyrasta jedynie na dobrym.


wielka-literatura-nawet-gdy-żywi-ę-złym-wyrasta-jedynie-na-dobrym
władysław grzeszczykwielkaliteraturanawetgdyżywisięzłymwyrastajedynienadobrymwielka literaturanawet gdygdy żywiżywi sięsię złymwyrasta jedyniejedynie nana dobrymnawet gdy żywigdy żywi siężywi się złymwyrasta jedynie najedynie na dobrymnawet gdy żywi sięgdy żywi się złymwyrasta jedynie na dobrymnawet gdy żywi się złym

Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie.Złym się nie podobać wielka to jest chwała.Sędzia, co łotra wolno puszcza, kary godny; Kto bowiem złym folguje, taki dobrym szkodny.Wolę czytać, niż pisać, jestem dobrym czytelnikiem – tak samo jak uważam, że jestem bardzo dobrym widzem malarstwa. Uważam, że to też wymaga pewnego talentu i można nawet na tym poprzestać.Jedynie wielka dusza waży się na styl prosty.Po dobrym obiedzie nie ma się pretensji do nikogo - nawet do własnej rodziny.