Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości.


wielka-miłość-zdarza-ę-w-życiu-tylko-raz-wszystko-co-następuje-potem-jest-tylko-szukaniem-tej-utraconej-miłoś
marek hłaskowielkamiłośćzdarzasiężyciutylkorazwszystkoconastępujepotemjestszukaniemtejutraconejmiłościwielka miłośćmiłość zdarzazdarza sięw życiużyciu tylkotylko razco następujenastępuje potemjest tylkotylko szukaniemszukaniem tejtej utraconejutraconej miłościwielka miłość zdarzamiłość zdarza sięzdarza się wsię w życiuw życiu tylkożyciu tylko razco następuje potemjest tylko szukaniemtylko szukaniem tejszukaniem tej utraconejtej utraconej miłościwielka miłość zdarza sięmiłość zdarza się wzdarza się w życiusię w życiu tylkow życiu tylko razjest tylko szukaniem tejtylko szukaniem tej utraconejszukaniem tej utraconej miłościwielka miłość zdarza się wmiłość zdarza się w życiuzdarza się w życiu tylkosię w życiu tylko razjest tylko szukaniem tej utraconejtylko szukaniem tej utraconej miłości

Wszystko, co najażniejsze, staje się tylko raz w życiu. -Anonim
wszystko-co-najażniejsze-staje-ę-tylko-raz-w-życiu
Tylko w życiu wszystko się postarza, wiecznie młoda jest tylko fantazja. -Fryderyk Schiller
tylko-w-życiu-wszystko-ę-postarza-wiecznie-młoda-jest-tylko-fantazja
. . . wszystko co zdarza się raz, może się już nie przydarzyć nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno po raz trzeci. -Paulo Coelho
wszystko-co-zdarza-ę-raz-może-ę-już-nie-przydarzyć-nigdy-więcej-ale-to-co-zdarza-ę-dwa-razy-zdarzy-ę-na-pewno-po-raz-trzeci
Miłość kobiety jest tylko jedna. To nieprawda, że
miłość-kobiety-jest-tylko-jedna-to-nieprawda-że-każda-miłość-jest-pierwsza-prawdziwa-może-być-tylko-raz-inne-to-surogaty-na-miastki