Wielka nienawiść łatwo nie ginie.


wielka-nienawiść-łatwo-nie-ginie
ezopwielkanienawiśćłatwonieginiewielka nienawiśćnienawiść łatwołatwo nienie giniewielka nienawiść łatwonienawiść łatwo niełatwo nie giniewielka nienawiść łatwo nienienawiść łatwo nie giniewielka nienawiść łatwo nie ginie

Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość.Jeśli miłość do ludzi nie oznacza schlebiania im, a nienawiść do nich nie oznacza ich krzywdzenia, wówczas, miłość, i nienawiść są czyste.Siłą napędową demokracji nie jest miłość do innych ludzi, ale nienawiść do wszystkiego spoza plemienia, spoza frakcji, partii czy narodu. 'Wola powszechna' głosi wojnę totalną, a nienawiść jest największą siłą rekrutów.Czas nie tyle ginie, co wsiąka.Nic w przyrodzie nie ginie, jedynie spełnione nadzieje.W sporach ginie Prawda.