Wielki człowiek jest wielki nawet w dolinie. Mały jest mały nawet na szczycie góry.


wielki-człowiek-jest-wielki-nawet-w-dolinie-mały-jest-ły-nawet-na-szczycie-góry
anonimwielkiczłowiekjestwielkinawetdoliniemałymałynaszczyciegórywielki człowiekczłowiek jestjest wielkiwielki nawetnawet ww doliniemały jestjest małymały nawetnawet nana szczycieszczycie górywielki człowiek jestczłowiek jest wielkijest wielki nawetwielki nawet wnawet w doliniemały jest małyjest mały nawetmały nawet nanawet na szczyciena szczycie górywielki człowiek jest wielkiczłowiek jest wielki nawetjest wielki nawet wwielki nawet w doliniemały jest mały nawetjest mały nawet namały nawet na szczycienawet na szczycie górywielki człowiek jest wielki nawetczłowiek jest wielki nawet wjest wielki nawet w doliniemały jest mały nawet najest mały nawet na szczyciemały nawet na szczycie góry

Mały jest, kogo wielki los niszczy; kogo niszczy mały los, ten może być wielki. -Fryderyk Chrystian Hebbel
mały-jest-kogo-wielki-los-niszczy-kogo-niszczy-ły-los-ten-może-być-wielki
Mały jest, ko­go wiel­ki los niszczy; ko­go niszczy mały los, ten może być wielki. -Fryderyk Chrystian Hebbel
mały-jest-ko­go-wiel­ki-los-niszczy-ko­go-niszczy-ły-los-ten-może-być-wielki
Mały człowiek rośnie, gdy zrozumie małość. Wielki człowiek maleje, gdy zapatrzy się w swoją wielkość. -Anonim
mały-człowiek-rośnie-gdy-zrozumie-łość-wielki-człowiek-maleje-gdy-zapatrzy-ę-w-swoją-wielkość
Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci. -Bolesław Miciński
człowiek-prawdziwie-wielki-jest-tak-wielki-że-musi-ę-ugiąć-przechodząc-przez-bramę-śmierci
Człowiek staje się taki mały jak pożądanie, które nim zawładnęło, i taki wielki, jak jego aspiracje. -James Allen
człowiek-staje-ę-taki-ły-jak-pożądanie-które-nim-zawładnęło-i-taki-wielki-jak-jego-aspiracje