Wielki człowiek pokazuje swoją wielkość przez sposób, w jaki traktuje maluczkich.


wielki-człowiek-pokazuje-swoją-wielkość-przez-sposób-w-jaki-traktuje-maluczkich
thomas carlylewielkiczłowiekpokazujeswojąwielkośćprzezsposóbjakitraktujemaluczkichwielki człowiekczłowiek pokazujepokazuje swojąswoją wielkośćwielkość przezprzez sposóbw jakijaki traktujetraktuje maluczkichwielki człowiek pokazujeczłowiek pokazuje swojąpokazuje swoją wielkośćswoją wielkość przezwielkość przez sposóbw jaki traktujejaki traktuje maluczkichwielki człowiek pokazuje swojączłowiek pokazuje swoją wielkośćpokazuje swoją wielkość przezswoją wielkość przez sposóbw jaki traktuje maluczkichwielki człowiek pokazuje swoją wielkośćczłowiek pokazuje swoją wielkość przezpokazuje swoją wielkość przez sposób

Mały człowiek rośnie, gdy zrozumie małość. Wielki człowiek maleje, gdy zapatrzy się w swoją wielkość. -Anonim
mały-człowiek-rośnie-gdy-zrozumie-łość-wielki-człowiek-maleje-gdy-zapatrzy-ę-w-swoją-wielkość
Człowiek wielki jest wielkim przez zakres swobody, jaki pozostawia swym żądzom i przez jeszcze większą moc, która te wspaniałe potwory umie ujarzmić. -Friedrich Nietzsche
człowiek-wielki-jest-wielkim-przez-zakres-swobody-jaki-pozostawia-swym-żądzom-i-przez-jeszcze-większą-moc-która-te-wspaniałe-potwory-umie
Sposób, w jaki człowiek działa, jest bezpośrednią konsekwencją sposobu, w jaki myśli. -Wallace Delois Wattles
sposób-w-jaki-człowiek-działa-jest-bezpośrednią-konsekwencją-sposobu-w-jaki-myśli
Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci. -Bolesław Miciński
człowiek-prawdziwie-wielki-jest-tak-wielki-że-musi-ę-ugiąć-przechodząc-przez-bramę-śmierci
Swoją pracę traktuję tak poważnie jak zawał. -Quentin Tarantino
swoją-pracę-traktuję-tak-poważnie-jak-zawał