Wielki poeta to człowiek, który ma tak wielkie serce, że nie pomniejsza go wielki mózg.


wielki-poeta-to-człowiek-który-tak-wielkie-serce-że-nie-pomniejsza-go-wielki-mózg
tadeusz peiperwielkipoetatoczłowiekktórytakwielkieserceżeniepomniejszagowielkimózgwielki poetaktóry mama taktak wielkiewielkie serceże nienie pomniejszapomniejsza gogo wielkiwielki mózgpoeta to człowiekktóry ma takma tak wielkietak wielkie serceże nie pomniejszanie pomniejsza gopomniejsza go wielkigo wielki mózgwielki poeta to człowiekktóry ma tak wielkiema tak wielkie serceże nie pomniejsza gonie pomniejsza go wielkipomniejsza go wielki mózgktóry ma tak wielkie serceże nie pomniejsza go wielkinie pomniejsza go wielki mózg

Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci.Kto innych pomniejsza, nigdy nie będzie wielki.Wielkie okazje oczekują tych, którzy dają z siebie więcej, niż się od nich wymaga. Możemy nie mieć okazji wykonywania wielkich rzeczy w wielki sposób, ale każdy może wykonywać małe rzeczy w wielki sposób.Wielki poeta jest nadzwyczaj niepoetycznym stworzeniem.Nigdy nie chodzi o to jak wielki jest problem – liczy się tylko, jak wielki jesteś ty!Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy.