Wielki talent to tylko bardzo wielka niecierpliwość.


wielki-talent-to-tylko-bardzo-wielka-niecierpliwość
alfons allaiswielkitalenttotylkobardzowielkaniecierpliwośćwielki talenttylko bardzobardzo wielkawielka niecierpliwośćtalent to tylkotylko bardzo wielkabardzo wielka niecierpliwośćwielki talent to tylkotalent to tylko bardzotylko bardzo wielka niecierpliwośćwielki talent to tylko bardzotalent to tylko bardzo wielka

Wielki talent to tylko wielka niecierpliwość.Talent to tylko wielka cierpliwość.Każda wielka instytucja jest siłą rzeczy środkiem korupcji - mimo że może być bardzo pożyteczna. Tylko w swobodnych stosunkach międzyludzkich odnajdujemy pełen ideał.Są dwa grzechy główne, z których wywodzą się wszystkie inne: niecierpliwość i opieszałość. Przez niecierpliwość ludzie zostali wypędzeni z raju, przez opieszałość nie powracają tam.Nigdy nie chodzi o to jak wielki jest problem – liczy się tylko, jak wielki jesteś ty!Prawdziwie wielki jest ten, kto posiada wielką miłość.