Wielkie cywilizacje powstawały w zapasach ze światem.


wielkie-cywilizacje-powstawały-w-zapasach-ze-światem
zbigniew herbertwielkiecywilizacjepowstawałyzapasachzeświatemwielkie cywilizacjecywilizacje powstawałypowstawały ww zapasachzapasach zeze światemwielkie cywilizacje powstawałycywilizacje powstawały wpowstawały w zapasachw zapasach zezapasach ze światemwielkie cywilizacje powstawały wcywilizacje powstawały w zapasachpowstawały w zapasach zew zapasach ze światemwielkie cywilizacje powstawały w zapasachcywilizacje powstawały w zapasach zepowstawały w zapasach ze światem

Bijmy się o cywilizację, nie wzbraniając jej wrogom. -Maria Kuncewicz
bijmy-ę-o-cywilizację-nie-wzbraniając-jej-wrogom
Sztuka - to wielkie ucho i wielkie oko świata; słyszy i widzi - i ma zawstydzać, drażnić, budzić sumienia, wymierzać. -Joseph Conrad
sztuka-to-wielkie-ucho-i-wielkie-oko-świata-słyszy-i-widzi-i-zawstydzać-drażć-budzić-sumienia-wymierzać
Cywilizacje albo wychodzą w kosmos, albo giną. -Carl Sagan
cywilizacje-albo-wychodzą-w-kosmos-albo-giną
Jeśli cieśle bu­dują do­my w po­dob­ny sposób jak prog­ra­miści tworzą prog­ra­my, to pier­wszy dzięcioł, który nad­le­ci zniszczy całą cywilizację. -Steven Weinberg
jeśli-cieś-bu­dują-do­my-w po­dob­ny-sposób-jak prog­ra­miś-tworzą-prog­ra­my-to pier­wszy-dzięcioł-który-nad­­-zniszczy-całą