Wielkie cywilizacje powstawały w zapasach ze światem.


wielkie-cywilizacje-powstawały-w-zapasach-ze-światem
zbigniew herbertwielkiecywilizacjepowstawałyzapasachzeświatemwielkie cywilizacjecywilizacje powstawałypowstawały ww zapasachzapasach zeze światemwielkie cywilizacje powstawałycywilizacje powstawały wpowstawały w zapasachw zapasach zezapasach ze światemwielkie cywilizacje powstawały wcywilizacje powstawały w zapasachpowstawały w zapasach zew zapasach ze światemwielkie cywilizacje powstawały w zapasachcywilizacje powstawały w zapasach zepowstawały w zapasach ze światem

Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem.Bijmy się o cywilizację, nie wzbraniając jej wrogom.Sztuka - to wielkie ucho i wielkie oko świata; słyszy i widzi - i ma zawstydzać, drażnić, budzić sumienia, wymierzać.Cywilizacje albo wychodzą w kosmos, albo giną.Jeśli cieśle bu­dują do­my w po­dob­ny sposób jak prog­ra­miści tworzą prog­ra­my, to pier­wszy dzięcioł, który nad­le­ci zniszczy całą cywilizację.Wybudowaliśmy dla siebie klatkę - cywilizację - gdyż byliśmy zdolni do myślenia, a teraz musimy myśleć, ponieważ jesteśmy zamknięci w klatce. Wiem, że na zewnątrz jest świat prawdziwy; trzeba tylko wydostać się z klatki.