Wielkie drzewa dają więcej cienia niż owocu.


wielkie-drzewa-dają-więcej-cienia-ż-owocu
anonimwielkiedrzewadająwięcejcienianiżowocuwielkie drzewadrzewa dajądają więcejwięcej cieniacienia niżniż owocuwielkie drzewa dajądrzewa dają więcejdają więcej cieniawięcej cienia niżcienia niż owocuwielkie drzewa dają więcejdrzewa dają więcej cieniadają więcej cienia niżwięcej cienia niż owocuwielkie drzewa dają więcej cieniadrzewa dają więcej cienia niżdają więcej cienia niż owocu

Wielkie okazje oczekują tych, którzy dają z siebie więcej, niż się od nich wymaga. Możemy nie mieć okazji wykonywania wielkich rzeczy w wielki sposób, ale każdy może wykonywać małe rzeczy w wielki sposób.W miłości kobiety zawsze więcej dają, niż otrzymują.W miłości ko­biety zaw­sze więcej dają, niż otrzymują.Jak to jest, że w dzi­siej­szych cza­sach więcej mówi się o ko­mikach wrzu­cających fil­mi­ki do sieci, niż o ludziach, którzy na­dają bieg historii? To nieprawda, że ludzie są aż tak niewdzięczni, jak się na ogół mówi. Zapewne żalimy się tak często na niewdzięczność, ponieważ dobroczyńcy oczekują zwykle więcej, niż dają.Jak otyłość ciału więcej zawadza niż pomaga, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ciąży niż cieszy.