Wielkie drzewa dają więcej cienia niż owocu.


wielkie-drzewa-dają-więcej-cienia-ż-owocu
anonimwielkiedrzewadająwięcejcienianiżowocuwielkie drzewadrzewa dajądają więcejwięcej cieniacienia niżniż owocuwielkie drzewa dajądrzewa dają więcejdają więcej cieniawięcej cienia niżcienia niż owocuwielkie drzewa dają więcejdrzewa dają więcej cieniadają więcej cienia niżwięcej cienia niż owocuwielkie drzewa dają więcej cieniadrzewa dają więcej cienia niżdają więcej cienia niż owocu

W miłości kobiety zawsze więcej dają, niż otrzymują. -Louis Desnoyers
w-miłoś-kobiety-zawsze-więcej-dają-ż-otrzymują
W miłości ko­biety zaw­sze więcej dają, niż otrzymują. -Louis Desnoyers
w miłoś-ko­biety-zaw­sze-więcej-dają-ż-otrzymują
Jak to jest, że w dzi­siej­szych cza­sach więcej mówi się o ko­mikach wrzu­cających fil­mi­ki do sieci, niż o ludziach, którzy na­dają bieg historii?  -Wybrakowana
jak-to jest-że w dzi­siej­szych-cza­sach-więcej-mówi ę-o ko­mikach-wrzu­cających-fil­mi­ki-do sieci-ż-o ludziach-którzy-na­dają
To nieprawda, że ludzie są aż tak niewdzięczni, jak się na ogół mówi. Zapewne żalimy się tak często na niewdzięczność, ponieważ dobroczyńcy oczekują zwykle więcej, niż dają. -Napoleon Bonaparte
to-nieprawda-że-ludzie-są-aż-tak-niewdzięczni-jak-ę-na-ogół-mówi-zapewne-żalimy-ę-tak-często-na-niewdzięczność-ponieważ-dobroczyńcy
Jak otyłość ciału więcej zawadza niż pomaga, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ciąży niż cieszy. -Andrzej Maksymilian Fredro
jak-otyłość-ciału-więcej-zawadza-ż-pomaga-tak-zbyteczna-fortuna-więcej-czasem-ąży-ż-cieszy