Wielkie myśli rodzą się w sercu.


wielkie-myśli-rodzą-ę-w-sercu
anonimwielkiemyślirodząsięsercuwielkie myślimyśli rodząrodzą sięw sercuwielkie myśli rodząmyśli rodzą sięrodzą się wsię w sercuwielkie myśli rodzą sięmyśli rodzą się wrodzą się w sercuwielkie myśli rodzą się wmyśli rodzą się w sercu

Wszystkie wielkie myśli rodzą się podczas marszu. -Friedrich Nietzsche
wszystkie-wielkie-myśli-rodzą-ę-podczas-marszu
Pokojem myśli i powagą ciała dzieją się wielkie czyny. -Zygmunt Krasiński
pokojem-myśli-i-powagą-ciała-dzieją-ę-wielkie-czyny
Cisza chy­ba jest naj­gor­sza, bo w ciszy rodzą się różne myśli.......ty­siące różnych tłumaczeń i wyjaśnień.... -psycholożka
cisza-chy­ba-jest naj­gor­sza-bo w ciszy-rodzą ę-różne-myślity­ą-różnych-tłumaczeń-i wyjaśnień
Na nic się zda twierdzić, że wszyscy ludzie rodzą się wolni, jeśli się zaprzecza, że rodzą się dobrzy. Zagwarantujcie dobroć człowieka, a wolność przyjdzie sama. -George Bernard Shaw
na-nic-ę-zda-twierdzić-że-wszyscy-ludzie-rodzą-ę-wolni-śli-ę-zaprzecza-że-rodzą-ę-dobrzy-zagwarantujcie-dobroć-człowieka-a-wolność