Wielkie nagrody skłaniają nas do korzystania z nich, bynajmniej zaś nie do spełniania życzeń tego, kto nas wynagradza.


wielkie-nagrody-skłaniają-nas-do-korzystania-z-nich-bynajmniej-zaś-nie-do-spełniania-życzeń-tego-kto-nas-wynagradza
montesquieuwielkienagrodyskłaniająnasdokorzystanianichbynajmniejzaśniespełnianiażyczeńtegoktowynagradzawielkie nagrodynagrody skłaniająskłaniają nasnas dodo korzystaniakorzystania zz nichbynajmniej zaśzaś nienie dodo spełnianiaspełniania życzeńżyczeń tegokto nasnas wynagradzawielkie nagrody skłaniająnagrody skłaniają nasskłaniają nas donas do korzystaniado korzystania zkorzystania z nichbynajmniej zaś niezaś nie donie do spełnianiado spełniania życzeńspełniania życzeń tegokto nas wynagradzawielkie nagrody skłaniają nasnagrody skłaniają nas doskłaniają nas do korzystanianas do korzystania zdo korzystania z nichbynajmniej zaś nie dozaś nie do spełnianianie do spełniania życzeńdo spełniania życzeń tegowielkie nagrody skłaniają nas donagrody skłaniają nas do korzystaniaskłaniają nas do korzystania znas do korzystania z nichbynajmniej zaś nie do spełnianiazaś nie do spełniania życzeńnie do spełniania życzeń tego

Za wielkie szczęście, jakie spływa na nas z naszej miłości, bądźmy dobrzy dla tych, co nas kochają. -Irena Solska
za-wielkie-szczęście-jakie-spływa-na-nas-z-naszej-miłoś-bądźmy-dobrzy-dla-tych-co-nas-kochają
Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em
dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Drobne i nieznane czyny mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie i sławne mogą nas upodlić, jeśli są złe. -Stefan Wyszyński kard
drobne-i-nieznane-czyny-mogą-nas-uczynić-wielkimi-podczas-gdy-wielkie-i-sławne-mogą-nas-upodlić-śli-są-złe
Przyjemności są zawsze niepraktyczne; mogą nie prowadzić nas do żadnej nagrody, same bowiem są nagrodą. -Hans Selye
przyjemnoś-są-zawsze-niepraktyczne-mogą-nie-prowadzić-nas-do-żadnej-nagrody-same-bowiem-są-nagrodą