Wielkie niebezpieczeństwo jest w poddaniu się jednej idei.


wielkie-niebezpieczeństwo-jest-w-poddaniu-ę-jednej-idei
andre gidewielkieniebezpieczeństwojestpoddaniusięjednejideiwielkie niebezpieczeństwoniebezpieczeństwo jestjest ww poddaniupoddaniu sięsię jednejjednej ideiwielkie niebezpieczeństwo jestniebezpieczeństwo jest wjest w poddaniuw poddaniu siępoddaniu się jednejsię jednej ideiwielkie niebezpieczeństwo jest wniebezpieczeństwo jest w poddaniujest w poddaniu sięw poddaniu się jednejpoddaniu się jednej ideiwielkie niebezpieczeństwo jest w poddaniuniebezpieczeństwo jest w poddaniu sięjest w poddaniu się jednejw poddaniu się jednej idei

Przesadny krytycyzm, który jest przykrywką minimalizmu duchowego, a nie wnikliwej inteligencji - jak niektórzy myślą - to wielkie niebezpieczeństwo osobiste i społeczne.Miliony dusz powszednich nie utworzą w milionach lat tej idei, którą geniusz rzuci w jednej chwili zapału.Żeby pisać, trzeba mieć w sobie wielkie elementarne prawdy i kierować swoje dzieło ku jednej z nich albo ku wszystkim naraz.Powszechnym prawidłem jest, że wielkie nagrody są, w monarchii i republice, oznaką upadku, ponieważ dowodzą, iż zasady rządu skaziły się; że, z jednej strony, pojęcie honoru nie ma już tyle siły, z drugiej zaś wartość obywateli osłabła. Najgorsi cesarze rzymscy byli ci, którzy najwięcej dawali.Dla umysłów prostackich rozstrzygającą jest prawdziwość pewnej idei: dla umysłów wyższego typu jest sposób dojścia do idei.Nie idzie o to, aby rozpłynąć się w jakiejś idei. Nie. Trzeba właśnie jako pojedynczy człowiek prowadzić walkę nie o urzeczywistnienie jakiejś idei, to jest rządzącej ludźmi formy, lecz właśnie swobodnego panowania rzeczywistych, żywych ludzi nad życiem, wszystkimi formami.