Wielkie szczęście robi wrażenie podobne do straszliwego ciosu, oba zabić mogą.


wielkie-szczęście-robi-wrażenie-podobne-do-straszliwego-ciosu-oba-zabić-mogą
józef ignacy kraszewskiwielkieszczęścierobiwrażeniepodobnedostraszliwegociosuobazabićmogąwielkie szczęścieszczęście robirobi wrażeniewrażenie podobnepodobne dodo straszliwegostraszliwego ciosuoba zabićzabić mogąwielkie szczęście robiszczęście robi wrażenierobi wrażenie podobnewrażenie podobne dopodobne do straszliwegodo straszliwego ciosuoba zabić mogąwielkie szczęście robi wrażenieszczęście robi wrażenie podobnerobi wrażenie podobne dowrażenie podobne do straszliwegopodobne do straszliwego ciosuwielkie szczęście robi wrażenie podobneszczęście robi wrażenie podobne dorobi wrażenie podobne do straszliwegowrażenie podobne do straszliwego ciosu

Za­pom­nij o przeszłości, prze­cież wiesz, że już nig­dy nie za­da ciosu. Oba­wiaj się przyszłości i ludzi, których do niej zaprosisz.Kiedy szczęście stoi przed nami, wydaje się tak wielkie, że sięga stropu nieba. Ażeby przejść przez nasz próg, robi się tak małe, że często nie dostrzegamy go już.Wrażenie, jakie miłość zostawia w sercu kobiety, podobne jest do rysunku nakreślonego na śniegu. Pierwszy promień słońca roztapia go.Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.Drobne i nieznane czyny mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie i sławne mogą nas upodlić, jeśli są złe.Człowiek, na którym pochlebstwo robi wrażenie jest człowiekiem bezbronnym.