Wielkość jest tylko w perwersji.


wielkość-jest-tylko-w-perwersji
stanisław ignacy witkiewicz (witkacy)wielkośćjesttylkoperwersjiwielkość jestjest tylkotylko ww perwersjiwielkość jest tylkojest tylko wtylko w perwersjiwielkość jest tylko wjest tylko w perwersjiwielkość jest tylko w perwersji

Tylko święci dostrzegają wielkość swej małości.Każda epoka ma własny obraz perwersji.Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej.Małość pleni się bezustannie jak muchy czy myszy. Tylko wielkość umiera, bowiem siła i talent są niezastąpione.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Nie chcę na końcu życia odkryć, że przeżyłam tylko jego długość. Chcę przeżyć także jego wielkość.