Wielkość rozsiana jest skąpo w planie świata.


wielkość-rozsiana-jest-skąpo-w-planie-świata
anonimwielkośćrozsianajestskąpoplanieświatawielkość rozsianarozsiana jestjest skąposkąpo ww planieplanie światawielkość rozsiana jestrozsiana jest skąpojest skąpo wskąpo w planiew planie światawielkość rozsiana jest skąporozsiana jest skąpo wjest skąpo w planieskąpo w planie światawielkość rozsiana jest skąpo wrozsiana jest skąpo w planiejest skąpo w planie świata

Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński kard
naród-który-nie-wierzy-w-wielkość-i-nie-chce-ludzi-wielkich-kończy-ę-trzeba-wierzyć-w-swą-wielkość-i-pragnąć-jej