Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu umie czytać.


wielu-ludzi-czyta-ale-tylko-niewielu-umie-czytać
warennswieluludziczytaaletylkoniewieluumieczytaćwielu ludziludzi czytaale tylkotylko niewieluniewielu umieumie czytaćwielu ludzi czytaale tylko niewielutylko niewielu umieniewielu umie czytaćale tylko niewielu umietylko niewielu umie czytaćale tylko niewielu umie czytać

Na stu ludzi umiejących czytać, jeden zaledwie umie myśleć.Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu.Czytać wszystkiego nie trzeba. Należy czytać tylko to, co daje odpowiedź na zrodzone w duszy pytania.Niewielu ludzi dos­ta­je to, cze­go prag­nie i tak niewielu zasługu­je na to, co dostaje Tylko śmiech umie przybliżyć ludzi do ludzi.Tylko my ponosimy winę za to, co zdarza się w naszym życiu. Wielu ludzi przeszło przez te same trudności, co my, ale zareagowało inaczej. My wybraliśmy prostsze wyjście - własną rzeczywistość.