Wielu ludzi, którzy nie uczyli się nigdy rozumu, żyje rozumnie.


wielu-ludzi-którzy-nie-uczyli-ę-nigdy-rozumu-żyje-rozumnie
demokrytwieluludziktórzynieuczylisięnigdyrozumużyjerozumniewielu ludziktórzy nienie uczyliuczyli sięsię nigdynigdy rozumużyje rozumniektórzy nie uczylinie uczyli sięuczyli się nigdysię nigdy rozumuktórzy nie uczyli sięnie uczyli się nigdyuczyli się nigdy rozumuktórzy nie uczyli się nigdynie uczyli się nigdy rozumu

Do wielu anomalii, do jakich skłonna jest natura ludzka, moraliści nigdy nie zaliczali zbytniej życzliwości wobec ludzi, którzy nas otwarcie lżą. -George Eliot
do-wielu-anomalii-do-jakich-skłonna-jest-natura-ludzka-moraliś-nigdy-nie-zaliczali-zbytniej-życzliwoś-wobec-ludzi-którzy-nas-otwarcie-lżą
Więcej ludzi żyje według zmysłów, niż podług rozumu. -Alighieri Dante
więcej-ludzi-żyje-według-zmysłów-ż-podług-rozumu
Przeludnienie świata doprowadziło do tego, że w jednym człowieku żyje wielu ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
przeludnienie-świata-doprowadziło-do-tego-że-w-jednym-człowieku-żyje-wielu-ludzi
Z literatury się nie żyje. Żyje się przy literaturze, poprzez literaturę, koło niej. Mnóstwo ludzi żyje z książki - ale sam jej twórca wyżyć z tego nie może. -Pola Gojawiczyńska
z-literatury-ę-nie-żyje-Żyje-ę-przy-literaturze-poprzez-literaturę-koło-niej-mnóstwo-ludzi-żyje-z-książki-ale-sam-jej-twórca-wyżyć-z
Istnieje na tym świecie wielu ludzi, którzy spędzają tyle czasu dbając o zdrowie, że nie mają czasu, by się nim cieszyć. -Josh Billings
istnieje-na-tym-świecie-wielu-ludzi-którzy-spędzają-tyle-czasu-dbając-o-zdrowie-że-nie-mają-czasu-by-ę-nim-cieszyć