Wielu ludzi w pogoni za środkami do życia traci z oczu samo życie.


wielu-ludzi-w-pogoni-za-środkami-do-życia-traci-z-oczu-samo-życie
margaret fullerwieluludzipogonizaśrodkamidożyciatracioczusamożyciewielu ludziludzi ww pogonipogoni zaza środkamiśrodkami dodo życiażycia tracitraci zz oczuoczu samosamo życiewielu ludzi wludzi w pogoniw pogoni zapogoni za środkamiza środkami dośrodkami do życiado życia traciżycia traci ztraci z oczuz oczu samooczu samo życiewielu ludzi w pogoniludzi w pogoni zaw pogoni za środkamipogoni za środkami doza środkami do życiaśrodkami do życia tracido życia traci zżycia traci z oczutraci z oczu samoz oczu samo życiewielu ludzi w pogoni zaludzi w pogoni za środkamiw pogoni za środkami dopogoni za środkami do życiaza środkami do życia traciśrodkami do życia traci zdo życia traci z oczużycia traci z oczu samotraci z oczu samo życie

Wielu ludzi traci cierpliwość tylko dlatego, że widzą, jak inni zachowują spokój. -John Allston
wielu-ludzi-traci-cierpliwość-tylko-dlatego-że-widzą-jak-inni-zachowują-spokój
Kto myśli tylko o sobie, ten traci z oczu świat. -Karel Capek
kto-myśli-tylko-o-sobie-ten-traci-z-oczu-świat
Dla wielu ludzi utrudnianie sobie życia stanowi jakiś ulubiony sport. -Tadeusz Mostowicz Dołęga
dla-wielu-ludzi-utrudnianie-sobie-życia-stanowi-jakiś-ulubiony-sport
Życie wielu ludzi przebiega w chłodzie cienia czarnej chmury: poprzez okrutną obojętność ich bliźnich. -Phil Bosmans
Życie-wielu-ludzi-przebiega-w-chłodzie-cienia-czarnej-chmury-poprzez-okrutną-obojętność-ich-bliźnich
Zamiast mówić, że pracujesz, powiedz polepszam swoje życie. Wówczas możesz robić to samo, ale nie tak samo. -Karol Bartkowski
zamiast-mówić-że-pracujesz-powiedz-polepszam-swoje-życie-wówczas-możesz-robić-to-samo-ale-nie-tak-samo