Wielu ludziom wy­daje się, że myślą, pod­czas gdy zmieniają się tyl­ko przesądy.


wielu-ludziom-wy­daje-ę-że myślą-pod­czas-gdy-zmieniają ę-tyl­ko-przesądy
william jameswieluludziomwy­dajesięże myśląpod­czasgdyzmieniają siętyl­koprzesądywielu ludziomludziom wy­dajewy­daje siępod­czas gdygdy zmieniają sięzmieniają się tyl­kotyl­ko przesądywielu ludziom wy­dajeludziom wy­daje siępod­czas gdy zmieniają sięgdy zmieniają się tyl­kozmieniają się tyl­ko przesądywielu ludziom wy­daje siępod­czas gdy zmieniają się tyl­kogdy zmieniają się tyl­ko przesądypod­czas gdy zmieniają się tyl­ko przesądy

Wielu ludziom wydaje się, że myślą, podczas gdy zmieniąją jedynie przesądy.To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświada­miamy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas.To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświado­mimy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas.Rzeczy zmieniają się wokół nas, zmieniają się także i ludzie, którzy zniżają się do poziomu rzeczy, ale nie zmieniają się przyjaciele, co udowadnia, że przyjaźń, to coś boskiego i nieśmiertelnego.mam cię w garści w głowie małym palcu na dy­wanie po ko­lana potąd mil­czę tyl­ko patrzę a to­bie się wy­daje... gdy ro­lujesz niez­darnie pończoszkę pod­szytą wiatrem Rzeczy zmieniają się wokół nas, zmieniają się także i ludzie, którzy zniżają się do po­ziomu rzeczy, ale nie zmieniają się przy­jaciele, co udo­wad­nia, że przy­jaźń to coś bos­kiego i nieśmiertelnego.