Wielu ludziom wydaje się, że myślą, podczas gdy zmieniąją jedynie przesądy.


wielu-ludziom-wydaje-ę-że-myślą-podczas-gdy-zmieniąją-jedynie-przesądy
william jameswieluludziomwydajesiężemyśląpodczasgdyzmieniąjąjedynieprzesądywielu ludziomludziom wydajewydaje sięże myśląpodczas gdygdy zmieniąjązmieniąją jedyniejedynie przesądywielu ludziom wydajeludziom wydaje siępodczas gdy zmieniąjągdy zmieniąją jedyniezmieniąją jedynie przesądywielu ludziom wydaje siępodczas gdy zmieniąją jedyniegdy zmieniąją jedynie przesądypodczas gdy zmieniąją jedynie przesądy

Wielu ludziom wy­daje się, że myślą, pod­czas gdy zmieniają się tyl­ko przesądy.Wiedza czyni człowieka łagodnym; rozum skłania go do ludzkości; jedynie przesądy każą się jej wyrzekać.Rzeczy zmieniają się wokół nas, zmieniają się także i ludzie, którzy zniżają się do poziomu rzeczy, ale nie zmieniają się przyjaciele, co udowadnia, że przyjaźń, to coś boskiego i nieśmiertelnego.Myślenie to jest to, co wielu ludzi uważa, że czyni, gdy jedynie na nowo porządkuje swe uprzedzenia.Modlitwy nie zmieniają świata, ale zmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat.Ludziom wydaje się, że są lepsi, kiedy jest im lepiej.