Wielu ludziom wydaje się, że myślą, podczas gdy zmieniąją jedynie przesądy.


wielu-ludziom-wydaje-ę-że-myślą-podczas-gdy-zmieniąją-jedynie-przesądy
william jameswieluludziomwydajesiężemyśląpodczasgdyzmieniąjąjedynieprzesądywielu ludziomludziom wydajewydaje sięże myśląpodczas gdygdy zmieniąjązmieniąją jedyniejedynie przesądywielu ludziom wydajeludziom wydaje siępodczas gdy zmieniąjągdy zmieniąją jedyniezmieniąją jedynie przesądywielu ludziom wydaje siępodczas gdy zmieniąją jedyniegdy zmieniąją jedynie przesądypodczas gdy zmieniąją jedynie przesądy

Wielu ludziom wy­daje się, że myślą, pod­czas gdy zmieniają się tyl­ko przesądy. -William James
wielu-ludziom-wy­daje-ę-że myślą-pod­czas-gdy-zmieniają ę-tyl­ko-przesądy
Wiedza czyni człowieka łagodnym; rozum skłania go do ludzkości; jedynie przesądy każą się jej wyrzekać. -Montesquieu
wiedza-czyni-człowieka-łagodnym-rozum-skłania-go-do-ludzkoś-jedynie-przesądy-każą-ę-jej-wyrzekać
Myślenie to jest to, co wielu ludzi uważa, że czyni, gdy jedynie na nowo porządkuje swe uprzedzenia. -William James
myślenie-to-jest-to-co-wielu-ludzi-uważa-że-czyni-gdy-jedynie-na-nowo-porządkuje-swe-uprzedzenia
Modlitwy nie zmieniają świata, ale zmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat. -Albert Schweitzer
modlitwy-nie-zmieniają-świata-ale-zmieniają-ludzi-a-ludzie-zmieniają-świat
Ludziom wydaje się, że są lepsi, kiedy jest im lepiej. -Anonim
ludziom-wydaje-ę-że-są-lepsi-kiedy-jest-im-lepiej