Wielu mężczyzn bardziej zajmuje się własnym samochodem niż własnym umysłem.


wielu-mężczyzn-bardziej-zajmuje-ę-własnym-samochodem-ż-własnym-umysłem
roger peyrefittewielumężczyznbardziejzajmujesięwłasnymsamochodemniżumysłemwielu mężczyznmężczyzn bardziejbardziej zajmujezajmuje sięsię własnymwłasnym samochodemsamochodem niżniż własnymwłasnym umysłemwielu mężczyzn bardziejmężczyzn bardziej zajmujebardziej zajmuje sięzajmuje się własnymsię własnym samochodemwłasnym samochodem niżsamochodem niż własnymniż własnym umysłemwielu mężczyzn bardziej zajmujemężczyzn bardziej zajmuje siębardziej zajmuje się własnymzajmuje się własnym samochodemsię własnym samochodem niżwłasnym samochodem niż własnymsamochodem niż własnym umysłemwielu mężczyzn bardziej zajmuje sięmężczyzn bardziej zajmuje się własnymbardziej zajmuje się własnym samochodemzajmuje się własnym samochodem niżsię własnym samochodem niż własnymwłasnym samochodem niż własnym umysłem

Perspektywa udzielenia pomocy przyjaciółce jest zawsze bardziej męcząca niż stawianie czoła własnym problemom.Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi.Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.Kiedy znajdziesz prawdziwą przyjaźń, dbaj o nią jak o drogocenny klejnot. Poleruj ją, poświęcaj swój czas, aby się nią zajmować i ją chronić. Strzeż jej, ale pozwól, by świeciła własnym blaskiem. Będzie wtedy błyszczeć coraz bardziej.Licz się z własnym zdaniem.Żmija nie zatruje się własnym jadem.