Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu.


wielu-mężczyzn-może-mówić-prawdziwie-ale-mówić-porządnie-roztropnie-i-bystrze-potrafi-tylko-niewielu
michel de montaignewielumężczyznmożemówićprawdziwiealeporządnieroztropniebystrzepotrafitylkoniewieluwielu mężczyznmężczyzn możemoże mówićmówić prawdziwieprawdziwiealeale mówićmówić porządnieroztropnie ii bystrzebystrze potrafipotrafi tylkotylko niewieluwielu mężczyzn możemężczyzn może mówićmoże mówić prawdziwiemówić prawdziwieale mówićale mówić porządnieroztropnie i bystrzei bystrze potrafibystrze potrafi tylkopotrafi tylko niewieluwielu mężczyzn może mówićmężczyzn może mówić prawdziwiemoże mówić prawdziwieale mówić porządnieroztropnie i bystrze potrafii bystrze potrafi tylkobystrze potrafi tylko niewieluwielu mężczyzn może mówić prawdziwiemężczyzn może mówić prawdziwieroztropnie i bystrze potrafi tylkoi bystrze potrafi tylko niewielu

Każdy dureń potrafi mówić prawdę, ale zręczne kłamstwo wymaga niejakiej wprawy. -Samuel Butler
każdy-dureń-potrafi-mówić-prawdę-ale-zręczne-kłamstwo-wymaga-niejakiej-wprawy
Wielu ludzi czyta, ale tylko niewielu umie czytać. -Warenns
wielu-ludzi-czyta-ale-tylko-niewielu-umie-czytać
Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć. -M. Agiejew
pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie. -Cyceron
mówić-dobrze-może-tylko-ten-kto-myśli-rozumnie