Wiem, że mo­je ręce nie dot­kną nieba.


wiem-że mo­-rę-nie dot­kną-nieba
safonawiemże mo­jeręcenie dot­knąniebaże mo­je ręceręce nie dot­knąnie dot­kną niebaże mo­je ręce nie dot­knąręce nie dot­kną niebaże mo­je ręce nie dot­kną nieba

Wiem jak dot­rzeć W za­kamar­ki Ciebie Wiem i widzę Za­pach emoc­ji na ciele Czuję bi­cie Ser­ca ko­biece­go Jes­tem z tobą I nie chcę już Więcej wie­dzieć Cze­go ci trze­ba Jes­tem i ty jes­teś Wys­tar­czy dla nas Darów Bożych Z błękit­ne­go nieba piłka jest w grze cza­sem na­wet dwie cze­go us­ta dot­kną roz­koszą jest stukrotną.Dot­knij mnie... Dot­knij tak jak tyl­ko Ty potrafisz Wy­wołaj drżenie na mym stęsknionym ciele Dot­knij mnie... Dot­knij tak jak­bym miała zniknąć Za­nurz dłonie w mych włosach Dot­knij mnie... Dot­knij tak bym jęczała z roz­koszy Po­daruj spełnienie Dot­knij mnie... Do­tykiem Kochanka...Na chwilę zat­rzy­mam się w Twoich źrenicach w bez­ruchu Nieba gra­natem oblana Na chwilę utonę w za­pachu pieszczot dry­fując w la­biryn­cie ramion Na chwilę dot­knę ser­ca drżenie otu­lając się je­go ciepłem Na chwilę za­mykam oczy czuję przychodzisz z wiat­rem roz­le­wasz się melodią i wiem że jesteś 13.06.2016 Malusia_035  Na­leży brać życie w swo­je ręce, bo nikt in­ny za ciebie go nie przeżyje, a prob­lemów nie załat­wią modły wznoszo­ne do nieba.Jak górskie szczy­ty dookoła pat­rzy­my na siebie od­se­paro­wani do­lina­mi, za du­zi, aby przem­knąć niepos­trzeżenie obok, za ma­li, by dot­knąć nieba.