Wiem, że wszys­tko nas dzieli. Mam nadzieje, że jest coś co nas połączy.


wiem-że wszys­tko-nas-dzieli-mam nadzieje-że jest coś-co nas-połączy
majka_majdanwiemże wszys­tkonasdzielimam nadziejeże jest cośco naspołączyże wszys­tko nasnas dzieliże jest coś co nasco nas połączyże wszys­tko nas dzieliże jest coś co nas połączy

Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em
dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele