Wiem, że istnieją mężczyźni i kobiety, którzy z natury są politycznymi zboczeńcami.


wiem-że-istnieją-mężczyź-i-kobiety-którzy-z-natury-są-politycznymi-zboczeńcami
george bernard shawwiemżeistniejąmężczyźnikobietyktórzynaturypolitycznymizboczeńcamiże istniejąistnieją mężczyźnimężczyźni ii kobietyktórzy zz naturynatury sąsą politycznymipolitycznymi zboczeńcamiże istnieją mężczyźniistnieją mężczyźni imężczyźni i kobietyktórzy z naturyz natury sąnatury są politycznymisą politycznymi zboczeńcamiże istnieją mężczyźni iistnieją mężczyźni i kobietyktórzy z natury sąz natury są politycznyminatury są politycznymi zboczeńcamiże istnieją mężczyźni i kobietyktórzy z natury są politycznymiz natury są politycznymi zboczeńcami

Istnieją mężczyźni, którzy noszą brodę, aby ich nigdy nie poznała żona.Mężczyźni zazdrośni są o tych, którzy ich poprzedzili, a kobiety o te, które przyjdą po nich.Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni.Większość hierarchii stworzyli głównie mężczyźni, którzy teraz monopolizują wyższe stanowiska pozbawiając kobiety należnego im udziału w ogólnej niekompetencji.Kobiety posiadają więcej zalet duszy niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad.Gdyby mężczyźni byli tak bezinteresowni jak kobiety, stałyby się one większymi egoistkami niż mężczyźni.