Wiem, że istnieją mężczyźni i kobiety, którzy z natury są politycznymi zboczeńcami.


wiem-że-istnieją-mężczyź-i-kobiety-którzy-z-natury-są-politycznymi-zboczeńcami
george bernard shawwiemżeistniejąmężczyźnikobietyktórzynaturypolitycznymizboczeńcamiże istniejąistnieją mężczyźnimężczyźni ii kobietyktórzy zz naturynatury sąsą politycznymipolitycznymi zboczeńcamiże istnieją mężczyźniistnieją mężczyźni imężczyźni i kobietyktórzy z naturyz natury sąnatury są politycznymisą politycznymi zboczeńcamiże istnieją mężczyźni iistnieją mężczyźni i kobietyktórzy z natury sąz natury są politycznyminatury są politycznymi zboczeńcamiże istnieją mężczyźni i kobietyktórzy z natury są politycznymiz natury są politycznymi zboczeńcami

Istnieją mężczyźni, którzy noszą brodę, aby ich nigdy nie poznała żona. -Ramon Gomez De La Serna
istnieją-mężczyź-którzy-noszą-brodę-aby-ich-nigdy-nie-poznała-żona
Mężczyźni zazdrośni są o tych, którzy ich poprzedzili, a kobiety o te, które przyjdą po nich. -Marcel Achard
mężczyź-zazdroś-są-o-tych-którzy-ich-poprzedzili-a-kobiety-o-te-które-przyjdą-po-nich
Dobre kobiety są lepsze niż dobrzy mężczyźni. Złe kobiety są gorsze niż źli mężczyźni. -Marcel Achard
dobre-kobiety-są-lepsze-ż-dobrzy-mężczyź-złe-kobiety-są-gorsze-ż-źli-mężczyź
Większość hierarchii stworzyli głównie mężczyźni, którzy teraz monopolizują wyższe stanowiska pozbawiając kobiety należnego im udziału w ogólnej niekompetencji. -Laurence J. Peter
większość-hierarchii-stworzyli-głównie-mężczyź-którzy-teraz-monopolizują-wyższe-stanowiska-pozbawiając-kobiety-należnego-im-udziału-w
Kobiety posiadają więcej zalet duszy niż mężczyźni; lecz mężczyźni mają za to mniej wad. -Alfred Konar
kobiety-posiadają-więcej-zalet-duszy-ż-mężczyź-lecz-mężczyź-mają-za-to-mniej-wad
Gdyby mężczyźni byli tak bezinteresowni jak kobiety, stałyby się one większymi egoistkami niż mężczyźni. -Tom Collins
gdyby-mężczyź-byli-tak-bezinteresowni-jak-kobiety-stałyby-ę-one-większymi-egoistkami-ż-mężczyź